Što je psihomotorna domena i zašto nam je važna u učenju odraslih?

Što je psihomotorna domena i zašto nam je važna u učenju odraslih?

Za razliku od kognitivne domene koja u planiranju i provedbi učenja tj. obuke i treninga odraslih podrazumijevaju modele pamćenja i razne konceptualne modele, psihomotorna domena se bavi grubom i finom motorikom te verbalnim i neverbalnim vještinama.

Učinkovito učenje odraslih se temelji na tzv. Bloomovoj taksonomiji znanja koja je danas općeprihvaćena taksonomija za vrednovanje ishoda učenja.

Planiranje učenja u području psihomotorne domene

U planiranju i provedbi učenja tj. obuke ili treninga u području psihomotorne domene treba uzeti u obzir više elemenata kao i radnje koje uključuju grubu i finu motoriku. U nekim područjima psihomotorne domene uključene su i verbalne i neverbalne vještine pa i njih treba uzeti u obzir.

Grube motoričke sposobnosti su vještine naučene u ranom djetinjstvu. One uključuju upotrebu glavnih mišića i velikih pokreta koji su potrebni za normalno funkcioniranje, uključuju hodanje ili trčanje.

Gruba motorika može uključiti i različite naučene vještine poput guranja, povlačenja, bacanja i podizanja koje mogu usvojiti i odrasli.

Fine motoričke sposobnosti su aktivnosti u kojima se koriste mali mišići. To su vještine koje razvijaju preciznost u aktivnostima. Rezanje, kuckanje i omatanje primjeri su aktivnosti iz područja fine motorike.

Verbalne vještine utječu na sposobnost učenja i iskazivanja motoričkih sposobnosti u psihomotornoj domeni. Bez verbalnih vještina sudionicima je teško razviti znanje koje im je potrebno za razvoj fizičkih sposobnosti.

Govor tijela i izrazi također su važni u planiranju učenja u području ove domene. Neverbalna i verbalna komunikacija često se kombiniraju u području učenja u psihomotornoj domeni.

Razine psihomotorne domene

To su zapažanje, imitacija, manipulacija, preciznost, artikulacija, naturalizacija.

1. Zapažanje

To je izlaganje sudionika učenja aktivnostima koje će kasnije oponašati.
Ponašanje u ovoj fazi odvija se mentalno. Čitaju se upute i vode bilješke.

2. Imitacija

Imitacija podrazumijeva da jednom kad se uvježba promatranje trebalo bi moći oponašati ono što je viđeno.
Ponašanje u ovoj fazi zahtijeva od sudionika da počnu kopirati ono što su vidjeli. Radi sigurnosti sudionike bi bilo potrebno nadgledati.

3. Manipulacija

Slijedi fazu imitacije. Sudionici razvijaju svoje vještine izvedbe i imitacije u cilju da napreduju do sljedeće faze.
Ponašanje u ovoj fazi se mijenja kako bi se razvile vještine izvedbe bez direktnog gledanja. U ovoj su fazi još uvijek potrebne upute.

4. Preciznost

U ovoj fazi sudionici bolje izvode vještine i izvode ih samostalno. Preciznost se temelji na vještini manipulacije te sudionici učenja preuzimaju veću kontrolu nad svojim postupcima.
Ponašanje u ovoj fazi pokazuje razumiju li i razlikuju li sudionici učenja ono što je učinjeno ispravno od onog što treba popraviti. Ovdje se već posao treba moći obavljati bez nadzora.

5. Artikulacija

Artikulacija se temelji na vještinama stečenim u fazi preciznosti. U ovoj fazi sudionici povećavaju svoju kreativnost i skladno spajaju različite vještine koje su naučili.
Kroz ponašanje se vidi ili ne vidi sposobnost integriranja različitih skupova vještina te prilagodbe znanja na način koji nije tipičan. U primjeru obrade fotografije npr. to je sjenčanje, obrezivanje i sl.

6. Naturalizacija

To je posljednja razina psihomotorne domene u kojoj sudionici pokazuju ovladavanje cijelom domenom. Sudionici izvode jednu ili više vještina automatski, s lakoćom, bez mentalnog ili fizičkog napora.
Ponašanje pokazuje da im više nije potrebna pomoć edukatora u izvršenju zadatka.

Da rezimiramo…

U planiranju i provedbi učenja tj. obuke ili treninga u području psihomotorne domene treba uzeti u obzir više elemenata kao i radnje koje uključuju grubu i finu motoriku. U nekim područjima psihomotorne domene uključene su i verbalne i neverbalne vještine pa i njih treba uzeti u obzir.

Razine psihomotorne domene su zapažanje, imitacija, manipulacija, preciznost, artikulacija, naturalizacija.

U svakom slučaju, u planiranju i provedbi učenja tj. obuke ili treninga odraslih treba voditi računa i uzeti u obzir važnosti jednih i drugih (kognitivnih i psihomotornih) sposobnosti kako bi ono ispunilo svrhu.

Više o načinima učenja odraslih za ostvarenje osobnih i poslovnih ciljeva možete saznati u e-learning modulu Učinkovito učenje odraslih iz „Ciklusa vještina zaposlenika 21. stoljeća“.

Više informacija, kao i pregled online edukacija možete pronaći na www.avus.hr, a ukoliko imate pitanja, komentare ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte OVDJE.

 

Odgovori