Uvod

Tvrtkama je glavni cilj poslovanja stvaranje vrijednosti, a jedan od najvažnijih resursa za postizanje tog cilja su ljudski potencijali.

Dakle, uspjeh tvrtke uvelike ovisi o kompetencijama i motivaciji zaposlenika. Motivacija je izuzetno složena dimenzija. Danas je zaista izazovno motivirati zaposlenike i održavati njihov angažman, a posredno i realizaciju na željenoj razini. Kako odabrati prave motivatore, kako i kada pružiti podršku, kako i kada pohvaliti, što činiti svakodnevno da s voljom i entuzijazmom obavljamo posao samo su neka od znanja koja se stječu na edukacijama vezanim uz kompleksno područje motivacije.

Nazivi tema

  • Učinkovita motivacija zaposlenika
  • Sustavi motivacije i nagrađivanja
  • Motivacija u prodaji
  • Samomotivacija u prodaji
  • Povratna informacija kao motivacija

Cijena

Ovisi o trajanju edukacije, broju sudionika, mjestu održavanja i dogovara se individualno s Naručiteljem.

Način izvođenja i trajanje

  • Način izvođenja i trajanje svih edukacija može se individualno dogovarati s Naručiteljem poštujući potrebe posla, mogućnost sudjelovanja, broj sudionika i dr.
  • Trajanje je moguće od nekoliko školskih sati pa do nekoliko dana za jednu temu, ovisno o predznanju, potrebama grupe i dr.
  • Edukacije se mogu kreirati kao individualne, za nekoliko sudionika, za grupu sudionika kao i za cijelu tvrtku.

Više informacija…

Obratite nam se s povjerenjem

Rado ćemo Vam pružiti više informacija ili poslati ponudu.