AVUS d.o.o. za poslove usluge i savjetovanje

Braće Vidović 18
42000 Varaždin

e-mail: asja.lajtman@avus.hr
e-mail: avus@avus.hr

Asja Lajtman Bosilj
091 4 776 234

Naziv tvrtke: Avus društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge i savjetovanje
Sjedište: Varaždin, Braće Vidović 18
Matični broj: 2472619
OIB: 84376942464
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Varaždinu
MBS: 070086944
Žiro-računi: Erste & Steiermarkischebank IBAN: HR2224020061100611102,
Broj računa 2402006-1100611102
Imex banka: IBAN 2624920081100016912, Broj računa 2492008-1100016912
Temeljni kapital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti
Direktor: Asja Lajtman Bosilj

Kontaktirajte nas

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Tel. broj *

  Tema

  Poruka

  Odgovori