Uvod

Kvalitetna organizacijska klima pridonosi kvalitetnijem obavljanju posla, ostvarivanju boljih poslovnih rezultata, većem zadovoljstvu kupaca, zaposlenika i samih vlasnika.

Provođenjem istraživanja i prikupljanjem mišljenja zaposlenika tvrtka brine o organizacijskoj klimi i želi je kontinuirano unapređivati u čemu će joj uvelike pomoći i rezultati ovog istraživanja koji daju određene smjernice.

Prednosti za tvrtku

  1. Istraživanja organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika osiguravaju dobivanje vrijednih informacija koje omogućavaju poduzimanje različitih aktivnosti.
  2. Omogućeno je jednostavno dobivanje najkvalitetnijih mogućih povratnih informacija velikog broj zaposlenika u kratkom roku.
  3. Pokazuje se briga za zaposlenike i uvažava njihovo mišljenje te ih se uključuje.
  4. Kroz aktivnosti usmjerene na poboljšanje identificiranih slabih područja omogućava se veće zadovoljstvo i uspješnost.
  5. Doprinosi se timskom radu i boljim međuljudskim odnosima.

Način provedbe

Kroz vrlo sustavan niz aktivnosti cijeli proces individualno prilagođavamo potrebama i specifičnostima svakog Naručitelja.

Rado ćemo Vam pružiti više informacija. Obratite nam se s povjerenjem.

Obratite nam se s povjerenjem

Rado ćemo Vam pružiti više informacija ili poslati ponudu.