Uvod

Kroz naš centar procjene potencijala osiguravamo da kroz niz sustavnih aktivnosti procijenimo kompetencije Vaših zaposlenika i koliko one odgovaraju traženim kompetencijama određenog radnog mjesta. Osim toga možemo vidjeti i potencijale zaposlenika, njihove sklonosti za obavljanje određenih poslova kao i moguća područja potrebna za razvoj.

Prednosti za tvrtku

prednosti su što tvrtka može dobiti konkretan uvid u postojeće kompetencije i potencijale zaposlenika te temeljem toga, a prema potrebama i ciljevima tvrtke, zajedno sa zaposlenikom izgraditi njegov osobni razvojni plan koji je usklađen s potrebama radnog mjesta koje zaposlenik obavlja i za koje se zaposlenik priprema.

Prednosti za zaposlenika

Zaposlenici kroz centre procjene i kasnije osobne razvojne planove osjećaju važnost, veću pripadnost tvrtki, visoku motivaciju, angažman, što sve posredno utječe na ostvarenje boljih rezultata.

Način provedbe

Kroz vrlo sustavan niz aktivnosti ispituju se kompetencije kandidata potrebne za poziciju za koju se kandidati procjenjuju. Kompetencije koje se procjenjuju zajednički se dogovaraju s Naručiteljem, a ukoliko u tvrtki trenutno ne postoji sustav kompetencija možemo Vam pomoći i zajedno ga razviti. Procjenu provodimo kroz detaljno isplanirani slijed različitih metoda kroz koje na što objektivniji način želimo steći uvid u ponašanja i potencijale kandidata za navedene pozicije.

Rado ćemo Vam pružiti više informacija. Obratite nam se s povjerenjem.

Obratite nam se s povjerenjem

Rado ćemo Vam pružiti više informacija ili poslati ponudu.