Obrt Avus nastao je kao uspomena na jednog djeda, Andriju Kovačića, čovjeka koji je u u mirovinu otišao tek sa 86. godina nakon gotovo 70 godina radnog vijeka, tijekom kojeg je, između svih poslova, obaveza, angažmana, volonterizma, ulagao mnogo svoje energije, duha i životnog entuzijazma u odgoj i obrazovanje svojih unuka i čovjeka čiji je moto bio cjeloživotno učenje.

Otuda naziv poduzeća Avus što na latinskom znači djed.

 

Naša vizija

Stručnim pristupom na području ljudskih potencijala, pomažemo svakom Vašem zaposleniku i cijeloj tvrtki u rastu i razvoju.