Kako učinkovito postaviti osobne i poslovne ciljeve?

Kako učinkovito postaviti osobne i poslovne ciljeve?

Ciljevi su nam potrebni kako bismo izvršili zadatke te uspješno završili potrebne poslove. Ciljevi izražavaju željeno stanje ili rezultat koji se želi postići u određenom vremenu. Međutim, nisu svi ciljevi učinkoviti. Već sam način na koji izgovaramo cilj, same riječi koje upotrebljavamo može nam reći hoćemo li cilj ispuniti ili ne.

Bilo da se radi o osobnim ili poslovnim ciljevima, o načinu na kako iste postavljamo uvelike ovisi i uspješnost njihova ostvarenja. Ako ne ostvarujemo svoje ciljeve, postoji vjerojatnost da ih ne postavljamo ispravno.

SMART tehnika postavljanja ciljeva

Kad god postavljamo ciljeve, možemo vidjeti da će uz primjenu SMART tehnike ostvarivanje ciljeva biti lakše, bilo na osobnoj, bilo na poslovnoj razini, s time da bi na poslovnoj razini isti trebali biti vezani i na šire, organizacijske ciljeve.

SMART ciljevi su specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i postavljeni u vremenu. Kad kombiniramo elemente SMART ciljeva, imamo veće šanse za uspjeh. SMART je kratica za skup kriterija koje cilj mora imati da bismo ga ostvarili:

Specific (specifičan) – ciljevi trebaju biti specifični. Široke i preopćenite ciljeve teško je postići. Postaviti cilj specifično može značiti uključiti i lokaciju, uvjete i obrazloženje cilja.

Measurable (mjerljiv) – kako bi bili učinkoviti ciljevi trebaju biti mjerljivi. Ako je dobro postavljen, cilj se postiže odgovorom na pitanja: koliko često, koliko mnogo ili drugim mjerljivim rezultatom. Bez mjerljivosti teško je znati kada je cilj postignut.

Achievable (dostižan) – dobar cilj je onaj koji je izazovan, ali nije toliko nerealan da ne bismo imali šanse ostvariti ga. Ukoliko je cilj nedostižan često ćemo odustati bez da uopće pokušamo postići ga.

Relevant (relevantan) – naši ciljevi trebaju biti usklađeni s našim vrijednostima i dugoročnim planovima. U želji da nam cilj bude relevantan, trebamo se zapitati zašto nam je cilj važan, kako će nam postizanje cilja pomoći i kako će doprinijeti našim dugoročnim planovima.

Timed (vremenski određeni) – uvijek je važno postaviti cilj koji ima zadani vremenski okvir. Rokovi nas često potiču kako bismo zadatak ispunili na vrijeme. Nakon isteka vremenskog okvira potrebno je procijeniti izvršenje cilja. Kad imamo postavljeni rok i prioritete postavljamo prema tome. A rokovi mogu utjecati i na našu motivaciju.

Unaprjeđenje motivacije za ostvarenje ciljeva

Ciljevi sami po sebi znaju biti nadahnjujući, no ta se inspiracija s vremenom može smanjivati. Da bismo postigli svoje ciljeve, važno je pronaći načine kako ćemo se motivirati. Ne možemo se uvijek osloniti na vanjsku motivaciju. Primjena različitih metoda motivacije može nam pomoći da ostanemo fokusirani i pozitivni kad radimo na ispunjenju svojih ciljeva. Primjerice:

Prisjetiti se odličnih trenutaka – pozitivna sjećanja snažni su pokretači. Sjećanje na odlične trenutke stvara osjećaj postignuća i potiče nas da taj isti osjećaj uvijek iznova tražimo. Ti trenutci nisu određeni samo radnim dostignućima. To su sve uspomene koje izazivaju pozitivne osjećaje. Gledajući unatrag takve svoje trenutke već vidimo koliko smo napredovali i koliko smo uspjeha postigli. To nas samo može motivirati da nastavimo ići dalje i ostvarivati svoje ciljeve.

Bilježenje svojih ciljeva – samo znati svoje ciljeve nije dovoljno. Moramo ih i zapisati. Zapisivanje nam pruža vizualni podsjetnik kuda želimo ići. Prilikom zapisivanja uvijek koristimo sadašnje vrijeme i koristimo „ja izjave“ (one pojačavaju osobnost naših ciljeva i naše odgovornosti). Kada zapišemo ciljeve, bitno je da ih stavimo negdje na vidljivo mjesto gdje ih redovno možemo vidjeti.

Praćenje vlastitog napretka – omogućava nam da vidimo svoja dostignuća te identificiramo područja koja zahtijevaju više napora. Na kraju svakog dana možemo „prekrižiti“ zadatke koje smo odradili. Također, možemo koristiti grafikone kako bismo pratili ispunjenje dnevnih ciljeva i sl.

Riječi koje koristimo imaju veći utjecaj na naš život nego što to možda uopće shvaćamo. Važno je izbjegavati negativnost i nesigurnost u govoru. Na primjer, bilo bi poželjno da riječ “treba” napusti naš rječnik. Ta riječ podrazumijeva osjećaj krivnje, jer u biti ne planiramo u stvarnosti ispuniti taj cilj.

Uspjeh potiče na uspjeh. To je ciklus. Potrebno je započeti s malim, lako ostvarivim ciljevima i nadograđivati ih. Na primjer, moguće je napisati jednu kratku poslovnu objavu svakog dana. Kad to uspijemo tad ćemo lakše i motiviranije napisati cijeli članak za poslovne novine. Uspjeh se nadograđuje na uspjeh te na taj način doprinosi povećanju produktivnosti.

Da rezimiramo…

Godišnji ciljevi koji se postavljaju sebi ili drugima bi trebali biti postavljeni prema SMART principu te vezani na šire organizacijske ciljeve (ukoliko se govori o poslovnim ciljevima).

Ako se govori o poslovnim ciljevima koje voditelji/menadžeri postavljaju za svoje zaposlenike, važno je da su isti usuglašeni između obje strane, da se redovito prate i da se na kraju vremenskog perioda za koji su postavljeni zajedno analiziraju i ocjenjuju.

Isto vrijedi i za osobne ciljeve koje postavljamo sami sebi. S vremena na vrijeme treba „sjesti sam sa sobom“ i proanalizirati gdje smo trenutno, kako stojimo sa svojim ciljevima i po potrebi poduzeti određene korektivne radnje.

Ukoliko je nešto od navedenog izostalo, za posljedicu može imati nezadovoljstvo ocjenom, manju motivaciju, lošu atmosferu i dr.

Više o važnosti učinkovitog postavljanja ciljeva možete saznati u e-learning modulu Postavljanje i obavljanje poslova iz „Ciklusa vještina zaposlenika 21. stoljeća“.

Više informacija, kao i pregled online edukacija možete pronaći na www.avus.hr, a ukoliko imate pitanja, komentare ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte OVDJE.

Odgovori