TEAM BUILDING možemo kreirati kao početak edukacijskog ciklusa, kao završetak ciklusa tj.”šećer na kraju” ili pak kako zasebnu aktivnost uz cilj

  • podizanja motivacije
  • osnaživanja timskog rada
  • doprinosa povezivanju i povjerenju među suradnicima
  • kvalitetnijoj komunikaciji i dr.

Temeljem Vaših informacija o tome što želite unaprijediti mi ćemo kreirati aktivnosti i sadržaj team buildinga.

Obratite nam se s povjerenjem

Rado ćemo Vam pružiti više informacija ili poslati ponudu.

Odgovori