• Zašto potreba za radionicama – kako poslodavac brine za Vaš razvoj
 • Priprema kao temelj svake aktivnosti
 • Poznavanje vlastitog proizvoda
 • Poznavanje vlastitog tržišta
 • Komunikacijske vještine u profesionalnoj prodaji
 • Verbalna i neverbalna komunikacija u profesionalnoj prodaji
 • Što je, a što nije prodaja
 • Planiranje i upravljanje prodajom
 • Izrada strategije pregovaranja
 • Priprema za pregovaranje sa strateškim klijentima
 • Stilovi pregovaranja
 • Pregovaračka moć
 • Pregovaračke taktike i tehnike
 • Pregovaranje s teškim pregovaračima
 • Težnja win-win situaciji u pregovaranju
 • Kvaliteta kao prednost
 • Kako premašiti klijentova očekivanja
 • Kako zadržati klijentovu lojalnost

“Vrhunski prodavači koriste iste vještine koje koriste i ostali prodavači. Oni ih samo koriste bolje i češće”
Voditelj prodaje

Obratite nam se s povjerenjem

Rado ćemo Vam pružiti više informacija ili poslati ponudu.

Odgovori