U organizaciji tvrtke Avus uspješno je završio Ciklus Leadership za menadžere I-VI. 2019. u Čakovec, u suradnji s Didasko – školom stranih jezika.